Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Letterlijk: Majesteit van de Heer. Een uitbeelding van Christus in een mandorla (amandelvormige omlijsting), zittend op een regenboog, met de voeten op de wereldbol en de handen in een zegensgebaar. Het geheel omringd door de symbolen van de vier evangelisten Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.


Zie kerk:


Majestas Domini

Majestas Domini