Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een orgel, waarbij de verbinding tussen toets en windlade en tussen register en windlade langs mechanische weg tot stand komt.


Zie kerk:


Mechanisch orgel

Mechanisch orgel

#

#