Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Bakstenen gewelf uit de romano-gotiek in Groningen en Ostfriesland uit de periode ca. 1250 tot 1375, in de vorm van een halve meloen, waarbij gewoonlijk tussen acht ribben acht bolle gewelfvelden zijn gemetseld. De ribben verenigen zich vaak in een sierlijk rozet.


Zie kerk:

Kerk Eenrum Kerk Garmerwolde
Koepelgewelf in Noordbroek

Koepelgewelf in Noordbroek