Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een telmerk is een teken aangebracht in hout om de plaats in de constructie aan te geven. Een steenbakkersmerk werd vóór het bakken aangebracht in een baksteen. Een steenhouwersmerk werd aangebracht om na te kunnen gaan, wie het natuursteenelement had bewerkt. Een zilvermerk geeft aan het gehalte, de naam van de zilversmid, de stad waar de keuring plaats vond, of het jaar van de keuring. Een huismerk is vanouds een eigendomsmerk.


Zie kerk:


Zilvermerk

Zilvermerk

Telmerk

Telmerk