Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een regelmatige wijze waarop een metselaar de stenen in de muur plaatst, met de bedoeling het geheel in een stevig verband te brengen, bijvoorbeeld Waals-, Vlaams-, staand-, kruis-, halfsteens- en klezoorverband. Wanneer er geen regelmatig metselverband aanwezig is, spreekt men van wild verband.


Zie kerk:


Halfsteens metselverband

Halfsteens metselverband

Staand metselverband

Staand metselverband