Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

De oudste kerk in een regio, vanwaar verdere kerstening heeft plaatsgevonden. Door afsplitsing ontstonden dochterkerken. De moederkerk werd vaak de zetel van een deken.


Zie kerk: