Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een vaak van edelsmeedwerk vervaardigde houder, waarin de geconsacreerde hostie ter verering zichtbaar is. In een reliekmonstrans wordt op een soortgelijke wijze een relikwie (overblijfsel van een heilige) getoond.


Zie kerk:


Monstrans

Monstrans