Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Een vertikale onderverdeling van een groot kerkraam, gemaakt van natuur- of baksteen. Wanneer de montant zich aan de bovenzijde in tweeen splitst, spreekt men van een vorkmontant.


Zie kerk:


Montant

Montant

Montant bovenaanzicht

Montant bovenaanzicht