Vaktaal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Schildering aangebracht op een muur. Wanneer dit gedaan is op een natte kalklaag heet het een fresco, op een droge kalklaag is het een secco. De gotische kerken zijn vaak rijker versierd dan de romaanse. Hemelse lofprijzing en hels lawaai


Zie kerk:

Kerk Den Andel Kerk Eenum Kerk Oosternieland
Muurschildering Eenum

Muurschildering Eenum